Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultacinė ir neformalaus  švietimo institucija, kuri yra orientuota į inovatyvius mokymo metodus, strategijų kūrimą, verslumo kompetencijų vystymą ir darnaus verslo kūrimą.

Pirmosios veiklos pradėtos vykdyti dar 2000 metais. Nuo tada mes teikiame aukščiausios kokybės mokymų paslaugas ir konsultuojame viešojo bei privataus sektorių atstovus.

Mūsų darbuotojai turi kompetencijas įvairiose srityse, tokiose kaip pardavimai, valdymas, entreprenerystė, turizmas, prekyba, rinkodara, rinkos tyrimai, akademiniai tyrimai, žiniasklaida, spauda, socialiniai tinklai ir informacinės technologijos.

Mūsų komandos nariai pasižymi vientisa, kūrybine ir analitine mąstysena, pagarba kitiems ir galimybe dirbti su žmonėmis visuose organizacijos lygiuose. Kadangi mes dirbame su pirmaujančiomis organizacijomis privačiame, viešajame ir nevyriausybiniame sektoriuose, mes jaučiamės įsipareigoję išskirtiniam bei glaudžiam bendradarbiavimui taip pat esame suinteresuoti išpildyti klientų lūkesčius ir pateisinti jų investicijas.

Mes turime ilgametę patirtį vertinant ir motyvuojant darbuotojus. Kadangi mes vertiname darbuotojus naudodamiesi ProfileXT, CheckPoint 360 ir kitomis vertinimo programomis, gauname daug informacijos apie kiekvieno žmogaus privalumus ir galime tiksliai nurodyti žmogaus potencialą jūsų organizacijoje. Mūsų pagrindinis tikslas – pažinti darbdavius ir darbuotojus, išsiaiškinti jų lūkesčiais ir užtikrinti bendradarbiavimo darną.

Mūsų darbas apima įvairias paslaugas: verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės-mokomosios entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai, rinkos tyrimai, mokymai, verslo renginiai. Taip pat teikiame konsultacijos verslo procesų modernizavimo, konkurencingumo, operatyvinio našumo, produktų ir paslaugų vystymo klausimais.

Mes teikiame ekspertizes ES partnerystės ir inovacijų projektams, konsultuojame ES paramos pritraukimo, ES projektų paraiškų užpildymo ir valdymo klausimais.  Mes užtikriname efektyvų projektų valdymą ir vykdymų stebėjimą. Tai pat parodome klientams, kaip turimas kompetencijas pritaikyti projektų valdymo procese.

Mes entuziastingai siekiame geriausio rezultato visose mūsų vykdomose veiklose. Mes tikime, kad progresas įgyvendinant sėkmingą verslą ir projektus gali vykti tik pasitelkiant inovacijas ir inovatyvius sprendimo priėmimo būdus. Dėl to didelį dėmesį skiriame tyrimams bei naujų technologijų ir inovacijų pritaikymui, nes mes tikime, jog šios priemonės gali padėti įveikti didžiulius iššūkius, kurie yra svarbūs ne tik mūsų klientams, bet ir pasauliui.

Kasdieniame savo darbe pritaikome mokslines teorijas, tačiau veikiame labiau kaip verslo, o ne akademinės srities atstovai. Mes išklausome klientų poreikius, stengiamės suprasti jų situacijas ir siekiame sujungti mūsų iniciatyvą su jų tikslais, todėl klientai žino, kad mes esame išvien su jais. Mūsų komanda siūlo išskirtinį dėmesį ir pateikia aiškius rezultatus, mes rūpinamės kliento verslu taip lyg jis būtų mūsų. Ypatingos kultūros pritaikymas ir specifinis požiūris į kiekvieną klientą leidžia mums pasiekti ilgalaikius ir kokybiškus rezultatus.

Mūsų principai:

 • Patyrusių specialistų konsultacijos;
 • Teikti aukštos kokybės į klientus orientuotas paslaugas;
 • Įgalinti klientus matyti problemas įvairiu kampu, pasitelkiant įvairias koučingo technikas;
 • Nepriekaištingas darbas;
 • Sąžiningumas, abipusis pasitikėjimas ir pagarba.

Mūsų tikslas yra suteikti klientams aukštos kokybės paslaugas sutelkiant dėmesį į sėkmingą problemos sprendimą ir vystymą per inovacijas.

Mūsų vizija pateikti kūrybiškus ir efektyvius sprendimus pasauliniu mastu ir išlikti geriausiu mūsų partnerių pasirinkimu.

Mūsų tikslai:

 • Užtikrinti gerus kompanijų ir individualių asmenų mokymus;
 • Suteikti pagalbą kuriant vidinius darbo santykius, suvokiant organizacijos problemas ir siekiant produktyvių rezultatų;
 • Sukurti profesionalų tinklą, tam kad užtikrinti  produktyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą įmonės viduje bei su išorės partneriais;
 • Sukurti kūrybinę erdvę efektyviam verslui;
 • Pasidalinti gerąja patirtimi ES finansuojamų projektų valdyme;
 • Plėtoti tvarų verslą;
 • Mesti iššukį tradiciniam mąstymui palaikant atvirą dialogą su mūsų klientais, partneriais taip pat kaip ir mūsų komandos nariais.