Pradėtas įgyvendinti projektas Colours of Europe

VšĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ atstovaujanti Lietuvos profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo konfederaciją pradėjo įgyvendinti GRUNDTVIG Mokymosi partnerysčių projektą COLOURS OF EUROPE  (Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00051).

Pagrindinis mūsų partnerystės tikslas „Colours of Europe“ projekte yra mokintis panašumų ir skirtumų tarp Europos šalių dalyvių gausos ir Europos kalbų. Kultūros ir kalbų skirtumai yra gyvenimo faktai ir mūsų projektas vienas iš geriausių kelių, mokantis žmones, kad kultūrų skirtumai, tautiniai šaltiniai ir religinės pažiūros yra puikus Europietiškas palikimas ir visos tautos kartu suteikia galimybę visiems projekto dalyviams būti suvienytiems būtent tų skirtumų. Dalyviai dirbo penkiose skirtingose srityse (geografija ir gamta, istorija ir tradicijos, turizmas, elgsena ir  suvartojimas, tarpkultūrinis ir daugiakultūrinis švietimas), reprezentuojamose spalvomis. Šiuo projektu mes norėjome padėti besimokantiems, bemokantiems ir vietinėms bendruomenėms suprasti, jog skirtumai gali būti tikras švietimo šaltinis. Mūsų projekto prioritetas buvo sustiprinti besimokančius ir mokinančius ilgalaikio švietimo skirtingose gyvenimo srityse. Mokant kalbos mes stiprinome besimokančių įsisavinimo įgūdžius ir paruošėme juos Europos bendruomenėje dirbti efektyviai. Projektas buvo vykdomas kaip organizacijos mokymo programos dalis bei kiekvienos dienos praktika besimokant kiekvienoje institucijoje. Aktyvus besimokančiųjų dalyvavimas bus garantija fakto, jog keletas mokymo dalykų yra plėtojami projekte ir šis projektas apima mokymąsi kaip visumą. Daugiakultūrinė medžiaga plačiai skelbiama projekto tinklalapyje:

 • “Rasizmo ir tolerancijos” ištyrimas;
 • geografija ir gamta (žalia spalva);
 • istorija ir tradicijos (raudona spalva);
 • turizmas (rožinė spalva);
 • elgsena ir suvartojimas (violetinė spalva);
 • tarpkultūrinis ir daugiakultūrinis švietimas (mėlyna spalva);
 • technologijų naudojimas gyvenime (geltona spalva).

Partnerystės tikslai:

 • sužinoti apie partnerių šalių kultūrą ir tradicijas;
 • identifikuoti bei palyginti Europos ir nacionalines vertybes;
 • vystyti žinias ir suvokimą tarp besimokančių suaugusiųjų ir švietimo darbuotojų;
 • gerinti besimokančiųjų motyvaciją mokantis skirtingų kalbų;
 • sustiprinti besimokančiųjų mokymosi įgūdžių įgijimą;
 • sustiprinti tarpkultūrinį ir daugiakultūrinį švietimą;
 • padaryti mokymąsi labiau patraukliu;
 • padėti besimokantiesiems pasiekti sėkmę tolesniame jų gyvenime;
 • taikyti skirtingus mokymo metodus ir mokymo priemones;
 • kurti mokinių ir personalo įtraukimą į komandinį darbą;
 • tobulinti besimokančiųjų ir personalo  naudojimąsi skaitmenine įranga (kameros, video projektoriai, kompiuteriai);
 • dalintis žiniomis ir keistis patirtimi tarp vyresnio amžiaus žmonių.

Poveikis besimokantiems:

 • jie galės atpažinti ir palyginti Europos ir nacionalines vertybes;
 • jie padidins savo motyvaciją mokytis užsienio kalbų;
 • jie pagerins savo mokymosi įgūdžius;
 • jie galės aktyviai dalyvauti tarpkultūriniame ir daugiakultūriniame švietime;
 • galimybė tobulinti raštingumo įgūdžius bus kuriama didinant skaitymo ir supratimo įgūdžius;
 • nuolat mokantis jie patobulins bendravimo ir kūrybines kompetencijas;
 • dalis mokinių bus informuoti apie jų kultūrines vertybes ir bus įvertinti nacionalinio identiteto Europos pilietiniame kontekste.

Antrasis projekto COLOURS OF EUROPE partnerių susitikimas

VšĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ atstovaujanti Lietuvos profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo konfederaciją dalyvavo COLOURS OF EUROPE projekto partnerių susitikime (Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00051).

COLOURS OF EUROPE partnerių susitikimas vyko balandžio 10-13 d. Aydin mieste, Turkijoje. Susitikime vyko 4 dienas ir jame dalyvavo 24 žmonės iš 6 partnerių šalių: Turkijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Pirmosios dienos susitikime partneriai pristatė veiklas, įgyvendintas iki balandžio mėnesio. Kiekvienas atstovas pristatė, kaip jie sodino Grundtvig medį, sukūrė darbo grupes ir pristatė joms projekto tikslus ir uždavinius, organizavo gražių vietų ir geografijos objektų nuotraukų parodas, aplinkos tvarkymo kampanijas ir pan.

Antrąją susitikimo dieną partneriai diskutavo apie klausimus, susijusius su ateinančiais susitikimais, sutarė dėl kito susitikimo datos – susitikimas įvyks birželio 18-22 d. Rumunijoje. Taip pat įvertino susitikimą: kiekvienos šalies atstovas galėjo išsakyti projekto susitikimo privalumus ir trūkumus. Visiems dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą. Po oficialios susitikimo dalies, susitikimo organizatoriai suteikė galimybę dalyviams susipažinti su vaikų darželiu. Šalia šio objekto buvo pasodinti Grundtvig medžiai. Vėliau aplankytas suaugusiųjų mokymosi centras, kur studentai dalyvius pasitiko tradiciniu šokiu.

Trečia ir ketvirta susitikimo dienos buvo skirtos įgyvendinti vienam iš projekto tikslų – susipažinti su partnerių organizacijos aplinka, gamta, geografija, lankytinomis vietomis Aydin mieste ir jo regione, tradicijomis ir tradiciniu maistu.

Dalyvių įsitraukimas

Besimokantieji bus įtraukti į kiekvieną darbo rūšį, kiekvienoje projekto aktyvaus mąstymo dalyje, susijusioje su veiklos planavimu, pavyzdžiui: jie išsirinks geriausias medžiagas pasirodymams, vietas, kurias reikia sutvarkyti, vietas, kurias verta pamatyti ir t.t. Jie taip pat aktyviai dalyvaus projekto vystyme ir vertinimuose rengiant apklausas, sisteminant rezultatus ir ruošiant tekstus publikavimui. Jie dalyvaus kiekvienoje veikloje susijusioje su mūsų projekto tema.

Meno, muzikos ir dramos kūriniai bus atliekami besimokančiųjų padedant darbuotojams, bus rašomi elektroniniai laiškai užsienio kalba, rašomi straipsniai tinklalapiui, plėtojamos įvairios idėjos, tokios kaip turizmo ar sveiko gyvenimo įpročiai, jų gimtajame mieste leis mokiniams pasijusti realiais projekto komandos partneriais. Besimokantieji turės nuspręsti apie galutinę DVD sudėtį. Jie rengs PowerPoint pristatymus apie skirtingas projekto dalis. Darbai bus atlikti mokinių ir pristatyti kitiems projekto partneriams arba pateikiami vietinėje spaudoje ir TV stotyse.

Mokinai turės daugybę galimybių prisijungti prie skirtingų projekto veiklų, tokių kaip geografija, istorija, menas, kalbų mokymasis. Jie dirbs kartu grupėse ir galės pristatyti savo darbą. Jie bus kviečiami pasidalinti savo idėjomis su kitais mokiniais ir personalu, pristatant savo darbą per internetinę kamerą ar gyvai. Besimokantieji aktyviai dalyvaus projekto vertinime ruošiant klausimynus, renkant atsakymus ir dirbant su rezultatais.

Galutinis projekto susitikimas

recipes_book

2014 m. birželio 11-16 d. įvyko paskutinis projekto COLOURS OF EUROPE (Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00051) susitikimas, kurio metu partneriai iš Turkijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos dalinosi galutiniais projekto rezultatais, diskutavo projekto viešinimo klausimais ir dalinosi mintimis bei įžvalgomis apie galutinę jo ataskaitą.

Susitikimo metu partneriais surengė „Kultūrinę popietę“, kurios metu partneriai apsikeitė suvenyrais, dovanėlėmis, tradiciniu maistu, reprezentuojančiu jų šalį.

Kaip ir kiekvieno susitikimo metu, daug dėmesio buvo skiriama kultūrinėms veikloms, susijusiomis su Italijos (Palermo) geografija, gamta, tradicijomis, papročiais, istorija ir pan.

Projekto pradžioje suformuoti tikslai pasiekti, rezultatai apčiuopiami, kokybiški ir naudojami. Visi partneriai yra patenki projekto rezultatais ir bendradarbiavimo sklandumu bei komunikacijos kokybe.

Naujienlaikraščiai:Newslette

Newsletter 1

Newsletter 2 

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

Newsletter 6