VŠĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ atliko tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti, kaip pagerinti vienišų mamų(tėvų) darbo ir šeimos pareigų derinimą. Tyrimas atliktas anketavimo metodu. Tyrimo imtis – 1856 asmenys, iš jų 890 – vienišų mamų, 6 – vienišų tėčių, 896 – darbdavių ir darbuotojų atstovai, 64 – savivaldybių atstovai.

family_single_parent_child

Tyrimo rezultatai:
 • Lietuvoje daugėja vaikų, kurie gyvena nepilnoje šeimoje, t. y. vien su motina, kartais- vien su tėvu. Šio reiškinio plitimą lemia ne tik nesantuokinių vaikų gausėjimas, bet ir šeimų nestabilumo didėjimas, kai po skyrybų vaikai lieka su vienu iš tėvų.
 • 95 proc. respondentų mano, kad “tam, kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga šeima su tėvu ir motina” , tokiai nuomonei nepritaria beveik dešimtadalis 9 proc. pačių jauniausių respondentų (18–24 m.).
 • 29 proc. respondentų vertina labai blogai ir 59 proc. blogai, kad daugėja vaikų, kurie dalį vaikystės gyvena nepilnoje šeimoje.
 • Vaikų augančių nepilnose šeimose, skaičius probleminių teritorijų savivaldybėse yra didesnis nei nepilnų namų ūkių.
 • Vienišų šeimų pajamos vienam asmeniui yra 30 proc. mažesnės nei vidutinės visų šeimų su mažais vaikais pajamos, 61,70 proc. vienišų šeimų negalėtų susimokėti nenumatytų išlaidų, 22,7 proc. – būsto išlaikymo išlaidų.
 • Žemas moterų dalyvavimo darbo rinkoje lygis, dėl vaikų priežiūros, kadangi ikimokyklinio ugdymo institucijų skaičius yra nepakankamas.
 • Nepilnų šeimų vaikai prasčiau mokosi, anksčiau pradeda lytinį gyvenimą, išbando alkoholines ir narkotines medžiagas.
 • Nepilnoms šeimoms priklausantys asmenys sudaro didžiausią grupę skurdo rizikos grupėje bei šios grupės namų ūkiams tenka didžioji dalis socialinių išmokų. Kaip matyti žemiau pateiktoje lentelėje, vieno suaugusio asmens, auginančio viena ar daugiau vaikų, skurdo rizikos lygio procentas beveik tris kartus didesnis nei namų ūkio tipo su dviem suaugusiais asmenimis, kurie augina vieną ar daugiau vaikų.
 • Apie 50 proc. nepilnų šeimų susiduria su ekonominiais sunkumais nuolat. Dėl pinigų stokos negali sau leisti laiku sumokėti būsto nuomos, pakankamai šildyti būsto, įsigyti maisto produktų, tokių kaip žuvies, mėsos bent kas antrą dieną. Susimokėti už savaitę atostogų ne namuose gali sau leisti vidutiniškai apie 20 proc. šeimų, o apmokėti nenumatytas išlaidas iki 400 Lt. Išgalėtų tik apie 30 proc. nepilnų šeimų.
 • Namų ūkiuose auginančiuose vaikus iki 18 metų amžiaus 2010 m. vidutinės vartojimo išlaidos sudarė 657 Lt vienam asmeniui per mėnesį (namų ūkiuose be vaikų 840 Lt).
  Tyrimo rezultatai rodo, kad situacija Lietuvoje yra labai prasta, ypatingai nepilnose šeimose. Nepilnų šeimų vaikai auga turėdami žemą savivartę ir įgyją žemesnį išsilavinimą, kas sąlygoja prastesnį darbą ateityje ir žemesnes pajamas.

Darbo ir šeimos pareigų derinimas.

The research shows that situation in Lithuania is very bad, especially with single parent families. Children who are growing up in families with single adult receive lower education, which leads to less qualified jobs with lower salaries in the future.