International_Coach_Federation

„Koučingas mokymosi procese“ atliekamas tyrimas nacionaliniu mastu iš 60 Lietuvos mokyklų, 9 jaunimo organizacijų ir 7 kultūros institucijų. Numatyta tyrimo pabaiga 2011 01 10. Tyrimo metu gautų rezultatų dėka bus parengtos rekomendacijos ir pateiktos mokyklų administracijai.

VŠĮ“Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ atliko tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti koučingo taikymo naudą ugdymo procese. Tyrimo tikslams pasiekti buvo pasirinkta „Focus grupių“ metodas, ir anketavimas. Tyrimo imtis 1346 respondentų.

„Focus grupėse“ iš viso dalyvavo 160 dalyvių: 16 grupių po 10 dalyvių. Anketavime dalyvavo 575 mokiniai, 400 mokytojai, 22 Švietimo pagalbos specialistai ir Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, 30-ties mokinių tėvai, 75 jaunimo organizacijų nariai ir 84 kultūros institucijų darbuotojai visoje Lietuvoje.

Koučingas mokymosi procese