VŠĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ atliko tyrimą, kurio pagrindinis tikslas išskirti esminius neigiamus faktorius, susijusius su sveikatos apsaugos sistema, kuri neužtikrina tinkamo finansinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymo. Taikomas tyrimo metodas apklausa anketavimu. Klausimynas sudarytas iš 20 uždarų ir atvirų klausimų. Numatoma tyrimo imtis – 997 respondentų, kurie yra Lietuvos Respublikos gyventojai, kurių amžius 18-70 metų, vyrai ir moterys.

Tyrimo dalyviai atsakė į 20 klausimų, atsakymai atspindi žmonių žinojimą, nuomones ir patirtį sveikatos apsaugos sistemoje – gydymo įstaigose ir ligonių kasose.

health__system_Lithuania

Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos gyventojai iš esmės pasitiki privalomojo sveikatos draudimo sistema, ligonių kasomis ir gydymo įstaigomis: pasitikėjimo ir pasitenkinimo rodikliai siekia 6–7 balus (aukščiausias balas – 10), tad Lietuvos sveikatos sistema iš esmės tenkina didžiosios visuomenės dalies lūkesčius ir poreikius.

Kita vertus, tyrėjai pažymėjo, kad Lietuvos gyventojai palyginti mažai informuoti apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų funkcijas, vaistų kompensavimo tvarką.

Apklausa atspindi ir visuomenės požiūrį į konstitucinės teisės į sveikatos priežiūrą užtikrinimą:

  • 60,9 proc. respondentų mano, kad tokia teisė užtikrinama iš dalies;
  • 28 proc. mano, kad už sveikatos priežiūrą Lietuvoje reikia mokėti – legaliai ar nelegaliai.

Tyrimo dalyviai nurodė patiriantys tokių sunkumų:

  • 49,9 proc. ilgos eilės pas gydytojus specialistus;
  • 35,7 proc. ilgos eilės atlikti tyrimus;
  • 23,4 proc. bendros informacijos stoka ;
  • 20,5 proc. sunku prisiskambinti į registratūrą ar gydytojui;
  • 19,7 proc. didelės teisėtos priemokos įstaigai už tyrimus;
  • 17,7 proc.  neteisėtos priemokos, mokamos ne į kasą ir kt.

Tyrėjai pabrėžė, kad labai svarbu skatinti sveikatos sistemos dalyvių (sprendimų priėmėjų, privalomojo sveikatos draudimo vykdytojų, paslaugų teikėjų, pacientų bei medikų organizacijų ir kt.) bendradarbiavimą, neignoruoti ir nedangstyti neteisėtų mokėjimų, atvirai ieškoti sprendimų kaip to išvengti. Rekomenduojama skirti daugiau dėmesio pacientų ir visuomenės informavimui.