2010 metais atliktas ekologiškų maisto produktų vartojimo ir požiūrio į juos tyrimas.

Tyrimo tikslas – ištirti ekologiškų maisto produktų vartojimą bei požiūrį į juos tarp Lietuvos miestų suaugusių gyventojų.

Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklausos metodu.

Buvo apklausta 32540 suaugusių asmenų (18–78 metų).

Uždaviniai:

  1. Įvertinti ekologiškų maisto produktų vartojimo pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą, pajamas.
  2. Nustatyti Vilniaus miesto gyventojų požiūrį į ekologiškus maisto produktus.
  3. Nustatyti ekologiškų maisto produktų vartojimo ir nevartojimo priežastis.

ecology

Rezultatai

Ekologiškus maisto produktus vartoja 82,1 proc. respondentų, iš jų 88,2 proc. moterų ir 71,2 proc. vyrų, moterys ir 18–34 metų amžiaus respondentai vartoja dažniau. Dažniau vartoja >1501 Lt ir <500 Lt gaunantys respondentai, taip pat turintys aukštąjį ir profesinį išsilavinimą. 97,5 proc. atsakiusiųjų pirktų ekologiškus maisto produktus, jei tik leistų galimybės. Priežastys, lemiančios ekologiškų maisto produktų vartojimą, yra šių produktų saugumas 27,3 proc., sveikumas 90,0 proc., skanumas 38,9 proc.. Nevartojimo priežastys: per brangu 53,3 proc., neskanu 5,4 proc., trumpesnis galiojimas 21,7 proc., nežino, kurie yra ekologiški 28,3 proc.. Respondentai dažniausiai perka vaisius, uogas ir daržoves 71,8 proc., pieno produktus 57,6 proc., duoną ir kitus kepinius 49,3 proc., arbatas 42,9 proc., mėsos produktus 29,9 proc. Moterys daugiau nei vyrai perka vaisių, uogų ir daržovių, kiaušinių, prieskonių, vyrai- duonos ir kitų kepinių. Ekologiškus maisto produktus gyventojai dažniausiai vartoja 2–3 kartus per savaitę 37,2 proc. Vartotojai ekologiškus produktus dažniausiai perka prekybos centre 83,6 proc., mažiau- turguje 34,1 proc., mugėje 11,8 proc., kitose vietose (pvz. specializuotose parduotuvėse) 14,9 proc. Tačiau paklausus ar lengvai randa ekologiškų maisto produktų, 41,1 proc. jų atsakė neigiamai. Moterys dažniau lengviau randa nei vyrai. 47,5 proc. apklaustųjų pasigenda ekologiškų maisto produktų. 87,4 proc. respondentų žino, kad ekologiškus maisto produktus nuo įprastinių galima atskirti pagal etiketę. Paklausti iš kur respondentai sužino apie ekologiškus maisto produktus, atsakymai pasiskirstė taip: draugai ir artimieji 39,1 proc., žiniasklaida 37,9 proc., televizija 36,8 proc., parduotuvės 36,6 proc., internetas 26,3 proc., mokymo įstaigos 18,3 proc., kita 8,0 proc. 72,6 proc. atsakiusiųjų teigia, kad jiems nepakanka informacijos apie ekologiškus maisto produktus. 18–34 metų amžiaus respondentai dažniau apie ekologiškus maisto produktus sužino mokymo įstaigose, žmonės su aukštuoju išsilavinimu ir daugiau nei 1500 Lt uždirbantys – žiniasklaidoje.

food_and_ecology

Išvados

Gyventojai vartoja ekologiškus maisto produktus, nes jie yra sveiki, o nevartoja, nes per brangūs. Moterys ir jaunesnio amžiaus respondentai statistiškai reikšmingai dažniau vartoja ekologiškus produktus. Dažniausiai šiuos gyventojai produktus perka prekybos centruose. Didžioji dalis apklaustųjų žino kaip atskirti ekologiškus maisto produktus. Didžiajai daliai respondentų vis dar trūksta informacijos apie ekologiškus produktus.