Sugebėjimas vadovautis efektyvaus bendravimo principais leidžia prasmingai ir tikslingai sąveikauti su kitais žmonėms siekiant savo tikslų.

Mokymų aprašymas:

Bendraujant supratimo barjerai neišvengiami, kas dažnai priveda prie abipusio nusivylimo. To išvengti ir pasiekti norimą rezultatą komunikacijos procese padeda informavimo proceso suvokimas ir sugebėjimas atpažinti bei įveikti supratimo barjerus, kurie galimi kaip perduodant pranešimą, taip ir pašnekovui jį interpretuojant.

Effective_communication_European_Institute

Tikslinė grupė:

Visų sričių darbuotojai, kuriems tenka bendrauti su kitais įmonės darbuotojais bei klientais.

Mokymų metu:

  • Sužinosite, kaip pradėti pokalbį sunkiose situacijose
  • Sužinosite, kodėl pradėti pokalbį, kodėl – laukti?
  • Sužinosite, kaip pradėti pokalbį?
  • Sužinosite,kada pokalbis efektyvus, kada – neefektyvus?
  • Išmoksite formuoti efektyvaus bendravimo nuostatas bei tobulinti bendravimo įgūdžius
  • Susipažinsite su efektyvaus bendravimo principais
  • Susipažinsite su neverbalinio bendravimo („kūno kalbos“) ypatybėmis
  • Susipažinsite su pagrindinėmis bendravimo kliūtimis
  • Susipažinsite su sudėtingomis bendravimo situacijomis

Dalyvių skaičius: 25 – 30 žmonių.