Apie projektą

Tai projektas, skirtas bendruomenėms ir namų ūkiams, kurio tikslas – perteikti saugios ir sveikos aplinkos žinią piliečiams per pilietinio ugdymo skatinimą, palaikant žemės meno kūrimą.

Plastic food 2Penkios organizacijos nusprendė panaudoti savo galimybes ir patirtį, siekiant sukurti Moodle sistema paremtą e-mokymo sistemą su turiniu, perteikiančiu projekto poreikius. Turinys apima 5 mokymo priemones: informacinius dokumentus, žemės meno kūrimą, orientuotą į pilietinius renginius, skaitmeninius įgūdžius, reikalingus dirbti Moodle sistemoje, socialinius pilietiškumo gebėjimus, reikalingus kurti pilietiniams renginiams ir sklaidai, skirtiems remti e-mokymo sistemos profilį ir tęstinumą. Kiekviena mokymo priemonė apima gerosios praktikos pavyzdžius ir vertinimo skyrių. Kiekvienas, besinaudojantis šia sistema galėtų sukurti pilietinį renginį pagal savo poreikius.

Partnerių darbuotojai dirba kaip turinio kūrėjai ir yra apmokyti sistemos kūrėjo, kaip šią sistemą naudoti, kad būtų galima organizuoti žemės meno kūrimą, orientuotą į pilietinius renginius su skirtingomis visuomenės grupėmis: vaikas, senjorais, socialiai remtinais asmeninis, jaunimu ir menininkais.

Projekto pabaigoje planuojamas Europos konsorciumas kartu su pirmaujančia komanda, bendru apmokytu personalu, galinčiu suteikti mokymo ir plėtros paramą, kai ji yra reikalinga, bendra interneto svetaine, bendra e-mokymo sistema ir paruoštomis projekto idėjomis naujoms programoms.

Veikla

Visi įgyvendinimo žingsniai veda prie intelektinės išeigos, įskaitant 5 išvystytas mokymo priemones, paremtas bendra, 5 partnerių, patirtimi, pasikeitimu informacija ir naujų įgūdžių įsisavinimu. Galutinė išeiga yra švietimo on-line įrankis, kuriuo numatoma mokymo sistema pakopomis, nuo darbuotojų iki koordinatorių. Dotacija prašoma darbuotojų įsitraukimui vystymosi procese, jų pasikeitimui patirtimi, naujų įgūdžių įsisavinimui ir mokymo priemonėms, skirtoms mokyti mažiau patyrusius darbuotojus po projekto.

Planuojami 3 projekto procesai:Plastic food 3

 1. 5 mokymo priemonių kūrimas, kurių naudojimas veda prie kompetencijų, reikalingų koordinatoriams, kurie dirba su bendruomenės grupėmis pilietiniuose renginiuose;
 2. mokymo priemonių dubliavimas ir stiprinimas, įdiegiant jas Moodle e-mokymo sistemoje;
 3. darbuotojų įsitraukimas į vertinimo skyriaus vystymą, projektuojant meno kūrimą, orientuotą į 5 šalių pilietinius renginius, su atrinktomis bendruomenių grupėmis ir remiantis pritaikyta Moodle e-mokymo sistema.

Taip pat yra planuojami 2 trumpalaikiai darbuotojų mokymai, vienas Ispanijoje, kitas – Lietuvoje. 3 darbuotojams iš kiekvienos šalies reikės pastovios darbo vietos ir interneto ryšio. Tarp dviejų mokymo etapų, per 5 mėnesius, kiekvienas partneris turi sukurti FB svetaines, vieną informacinę sesiją, on-line sesiją, su ICT darbuotoju, skirtą apibendrinti bendruomenės grupių pilietinius veiksmus.

Laukiami rezultatai:

 1. Moodle e-mokymo sistema, įskaitant 5 mokymo priemones, skirtas, pilietinių renginių su įvairiomis visuomenės grupėmis, koordinatoriams.
 2. 3 dienų renginys Italijoje, skirtas įtraukti specialistus iš Italijos ir Viduržemio jūros regiono bei Vakarų Europos į Moodle e-mokymo sistemą + kontaktinis seminaras būsimiems projektams.Plastic_food_education
 3. 3 dienų renginys Rumunijoje, skirtas įtraukti specialistus iš Rytų ir Centrinės Europos į Moodle e-mokymo sistemą + kontaktinis seminaras būsimiems projektams.
 4. 3 dienų renginys Bulgarijoje, skirtas įtraukti specialistus iš Balkanų į Moodle e-mokymo sistemą + kontaktinis seminaras būsimiems projektams.
 5. 3 dienų renginys Lietuvoje, skirtas įtraukti specialistus iš Lietuvos, Baltijos ir Šiaurės šalių į Moodle e-mokymo sistemą.
 6. Projektų interneto svetainė įvairiomis kalbomis.
 7. 5 FB svetainės vietos kalba, siekiant užtikrinti projekto sąveiką ir sutelkti koordinatorius ir bendruomenės narius renginiams.
 8. Mažiausiai 10, kertančių sienas, susitikimų (bent po 2 kiekvienoje šalyje), kurie vyks po mokymų Ispanijoje ir Lietuvoje.
 9. 4 informaciniai biuleteniai anglų kalba, skirti užtikrinti projekto sklaidai Europos mastu. Sukurti sklaidos koordinatoriaus, partnerių konsultacijų pagalba.
 10. Projekto logotipas, sukurtas sklaidos koordinatoriaus, atsižvelgiant į tai, jog jis galėtų tapti būsimo Europos konsorciumo logotipu, nustatytu projekto pabaigoje.
 11. Mažiausiai 4×5 vietos sesijos vyks kiekvienoje šalyje, po kiekvienos tarptautinės veiklos, tos šalies kalba; formatas turi būti nustatytas sklaidos koordinatoriaus, susitariant su partneriais, minimalaus turinio.
Partneriai

Projekto partneriai – įvairios organizacijos iš Rumunijos (koordinatorius – senjorų organizacijos), Ispanijos (ICT įmonės), Italijos (menininkai, atsakingi už žemės meno kūrimą), Lietuvos (pilietinis suaugusiųjų mokymas), Bulgarijos (sklaida).

 1. Initiativa Cetatenilor Seniori (Rumunija) – asociacija, remianti senjorų aktyvų dalyvavimą pilietinėje veikloje. Suaugusiųjų mokymas, ypač neformalus ir daugiausia transgeneracinis, įtraukiantis multigeneracines šeimas ir / ar bendruomenės grupes, yra jų pagrindinis rūpestis.
 2. BASD (Bulgarija) tarptautinė misija – puoselėti gerovę visiems žmonėms, skatinant tvarų ekonominį vystymąsi, tarpkultūrinį dialogą ir sukurti viso gyvenimo mokymosi prieigą, ypač besivystančioms Balkanų tautoms.
 3. Plasticfood project centro culturale ed artistico (Italija) – asociacija, sprendžianti aplinkosaugos problemas, ypač atliekų mažinimą. Misija: pašalinti atliekų gamybą dėl išlaidų (pinigai), poveikio aplinkai, energijos (energija reikalinga jas gaminant ir šalinant).
 4. Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas (Lietuva) – konsultacinė ir mokymo įstaiga, skirta inovatyvių mokymo metodams, strategijos kūrimui ir tvaraus verslumo plėtrai.
 5. Inercia Digital (Ispanija) – jauna Andalūzijos socialinė įmonė, turinti filialų Europoje. Jos pagrindinis tikslas – prisidėti prie inovatyvių sprendimų, susijusių su e-verslu ir internetinės antreprenerystės įgūdžiais, reikalingais organizacijoms, MVĮ ir antrepreneriams.

 PONAS_ORGANIKIS