Efektyvios derybos

Kam skirti mokymai?

Įmonių vadovams, pardavimų ir pirkimų vadybininkams, įmonių administratoriams, kasdieniniame gyvenime susiduriantiems su derybomis. Taip pat kitiems įmonės darbuotojams, dalyvaujantiems įvairaus tipo derybose ir atsakingiems už derybų rezultatus.

Apie ką šie mokymai?

Derybos laikomos diskusijų procesu, kuriame dalyvauja dvi ar daugiau šalių, siekiančių savo tikslų. Derybų šalys bendrauja viena su kita, siekdamos susitarimo svarbiais, konfliktiškais ir bendrais klausimais. Nors derybose aptariami kaskart vis kiti klausimai, eiga ir principai yra panašūs. Verslo protokolo išmanymas parodys partneriui, kad esate patikimas, o kuo mažesnis etiketo klaidų skaičius suteiks pranašumą prieš konkurentus. Visų pirma efektyviausios derybos vyksta kalbantis gyvai. Deja, laiko trūkumas skatina konkurencinį elgesį derybose, taigi pateikiama mažiau alternatyvių pasiūlymų, greičiau daroma nuolaidų. Esant dideliam klausimų skaičiui, tikimybė, kad jie bus realizuoti, mažėja. Beje, pastebima, kad gamybos įmonės, kitaip nei prekybos, derasi sėkmingiau, nes dažniau samdo ekspertus, atidžiau analizuoja sandorių sąlygas, parengia efektyvesnes alternatyvas.

Į bendradarbiavimą besiorientuojantys derybininkai užtikrina stabilesnę derybų eigą ir pasiekia tvirtesnius abiem pusėms naudingus susitarimus. Aiškių tikslų ir alternatyvų turėjimas daro teigiamą įtaką derybų rezultatui. Svarbu pabrėžti, kad asmenys, turintys aiškią derybų strategiją (strategai), pasiekia tvirtesnius susitarimus nei tie, kurie į derybas eina nepasirengę (oportunistai). Kuo glaudesnio bendradarbiavimo siekia derybininkai, tuo geriau valdo derybų procesą ir tuo palankesnius susitarimus pasiekia.

Suderintas derėjimosi procesas turi teigiamą įtaką derybų eigai ir rezultatui. Kuo derybininkai aiškiau įvardija ir apibrėžia problemas, tuo greičiau susitaria. Pastebėta, kad geresnius rezultatus pasiekia tie, kurie pirmieji pateikia pasiūlymą. Tačiau, jeigu nuolaidos taikomos jau pačioje derybų pradžioje, kita pusė gali pradėti rimtai abejoti derybų objekto verte.

Mokymų metu:

  • Sužinosite, kas yra derybos.
  • Pasiruošite deryboms.
  • Sužinosite, kokios yra derybų strategijos.
  • Išmoksite taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas.
  • Sužinosite, ką reiškia „derybos orientuotos į ilgalaikį bendradarbiavimą“.
  • Sužinosite, kaip elgtis konfliktinėse derybų situacijose.
  • Sužinosite derybų psichologijos subtilybių.

Koks grupės dalyvių skaičius?

Dalyvių skaičius: 25 – 30 žmonių

Informacija ir registracija:

Tel.: +370 620 95401
El. paštu: office@europe-institute.com