ACBC

ACBC projektas siekia užkirsti kelią patyčioms, vykstančioms elektroninėje erdvėje. Jaunimas šviečiamas apie tokių patyčių poveikį bei galimas pasekmes. Projekte tikslo siekiama pasitelkiant paveikiausią metodą jaunimui, t.y. sukuriant žaidimą, kurį jaunimo darbuotojai bei pedagogai galės naudoti įvairiose jaunimo iniciatyvose, švietime ir mokyme. Projekto metu taip pat bus sukurtas organizacijų (dirbančių su jaunimu) tinklas ir parengta programa, suteikti įrankiai siekiant sumažinti patyčių mastą, poveikį bei skatinant sąmoningumą bendraujant internetinėje erdvėje. Tiesioginė tikslinė grupė yra jauni žmonės (13–18 metų).